Osnivači Diskursa

Maja Todorović
Maja Todorović

 

Maja Todorović (1982, Loznica). Diplomirala je 2008. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završila je master studije na grupi za Teoriju umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu 2011. godine. Bavi se arhitekturom u praksi i teoriji. Živi i radi “na liniji” Bergen – Beograd.

Vladimir Cerić
Vladimir Cerić

Vladimir Cerić (1983, Beograd). Diplomirao je 2008. godine računarsku grafiku i dizajn.  Završio je master studije na grupi za Teoriju umetnosti i medija interdisciplinarnih studija na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu 2011. godine. Doktorand je Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, na studijskom programu Teorija dramskih umetnosti medija i kulture.

Vladimir Marinković
Vladimir Marinković

Vladimir Marinković (1972, Beograd) Upisao studije istorije na Filozofskom fakultetu, paralelno sa studijama, bavi se muzikom i glumom od 1991. do 2001. godine. Završio studije Scenskih umetnosti na Univerzitetu Pariz 8 (odsek pozorište) i master studije na IESA (Institut d’Etudes Supérieures des Arts) u Parizu, smer Administracija kulturnih projekata.

Kontakt

Sve članove udruženja Diskurs možete kontaktirati na office@diskurs.org.rs

Dokumenta

DISKURS Osnovački akt  [PDF dokument – 0,2 Mb] DISKURS Rešenje o upisu u registar udruženja kod APR-a [PDF dokument – 1,2 Mb] DISKURS Potvrda o izvršenoj registraciji u Poreskoj upravi – PIB [PDF dokument – 0,6 Mb] DISKURS Statut udruženja [PDF dokument – 0,2 Mb]