Novi pogledi transmedijalnost i budućnost

with No Comments

Diskurs uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije ugostiće teoretičarku i naratološkinju novih medija, Meri-Lor Rajan (Marie-Laure Ryan), u četvrtak 1. decembra u Beogradu. Ovom prilikom, gošća iz SAD održaće predavanje: On the Worldness of Narrative Representation.

Na predavanju će se govoriti o pojmu sveta, tačnije sveta priče koji se stvara u svesti čitaoca i gledaoca kroz: utonulost i globalni fenomen transmedijskog pripovedanja. Rajan će na predavanju dati dodatni teorijski okvir za definisanje sveta kroz teoriju mogućih svetova. Početna pretpostavka je da svetovi priče obuhvataju prostor, vreme i likove koji se transformišu zahvaljujući događajima pod uticajem distance od stvarnog sveta, veličine koja stvara mikro-narative i velike svetove transmedijskih franšiza i ontološke celovitosti koja svetu priče prenosi ontološki status stvarnog sveta.

Predavanje će se održati na sceni Mata Milošević, Fakulteta dramskih umetnosti, 1. decembra u 12.30 sati u okviru međunarodne konferencije Šekspir i transmedijalnost.

pozivnica
Novi pogledi: Transmedijalnost i budućnost