Filmski program – Sećanje

with No Comments

U okviru pratećeg programa naučne konferencije Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media (Reprezentacija Holokausta na Balkanu umetnosti i medija) organizovan je filmski program Sećanje u kome će biti prikazana selekcija filmova koje sa bave temom … Read More